ก่อนที่จะเริ่มกัน ขออธิบายก่อนว่าทำแล้วจะได้อะไร ?
คือปกติ Chrome เมื่อพิมพ์คำลงใน Addess มันจะกดทำการคำนั้นจาก google ซึ่งเราจะเปลี่ยนจาก ค้นหาจาก google มาเป็นค้นหาจาก Bakadetsu.net แทนนั้นเอง มาเริ่มกันเลยดีกว่า
 

1.คลิกที่ไอคอนเครื่องมือ  บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์

2.เลือก ตัวเลือก (Option)

3.คลิกแท็บแรกแท็บ พื้นฐาน (Basics)

4.ในส่วน "ค้นหา (Search)" ให้คลิกที่ปุ่ม จัดการเครื่องมือ (Manage search engines...)
- ดูที่ เครื่องมือค้นหาอื่นๆ (Other search engines) ช่องที่หนึ่งและสองให้ใส่ชื่อเว็บ
- ช่องที่สามให้ใส่ http://www.bakadetsu.net/torrents-search.php?search=%s&cat=0&Search=Search

5.จากนั้นกดปุ่ม ทำเป็นค่าเริ่มต้น (Make default) 

*** หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 4 บางคนอาจมีการ Add ค่าอัตโนมัติของโปรแกรมอยู่แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 5 ***

Comment

Comment:

Tweet

Recommend